Här kan du följa värden från Sollefteå kraftverk.
Mätvärdena uppdateras normalt en gång per timme.

Sollefteå kraftverk
Vattenyta magasinet, möh 9,79
Flöde, m3/s 765
Vattenyta nedströms kraftverket, möh 1,61
Produktion föregående timme, MWh 50
Produktion ackumulerat sedan årets början, MWh 208037

Senast uppdaterat 2023-10-03 05:12