Ätran

pil.gif (276 bytes) Vattennivå i Åsunden Torpa

pil.gif (276 bytes) Flöde i Forsa

pil.gif (276 bytes) Vattennivå i Sämsjön

pil.gif (276 bytes) Flöde i Slumsvik Sämån

pil.gif (276 bytes) Vattennivå i Fegen

pil.gif (276 bytes) Flöde i Götshults kanal

pil.gif (276 bytes) Vattennivå i Kalvsjön

pil.gif (276 bytes) Flöde i Norrströmmen

pil.gif (276 bytes) Flöde i Yngeredsfors

Helgeå

pil.gif (276 bytes) Vattennivå i Osbysjön

pil.gif (276 bytes) Flöde i Genastorp

pil.gif (276 bytes) Flöde i Emsfors

Mörrumsån

pil.gif (276 bytes) Vattennivå i Åsnen

pil.gif (276 bytes) Flöde i Granö

Ronnebyån

pil.gif (276 bytes) Vattennivå i Öjen

pil.gif (276 bytes) Flöde i Öjen, Lesseboån

pil.gif (276 bytes) Vattennivå i Rottnen

pil.gif (276 bytes) Flöde från Rottnen

pil.gif (276 bytes) Vattennivå i Viren

pil.gif (276 bytes) Flöde i Viren Korrö

pil.gif (276 bytes) Flöde i Krokfjorden

pil.gif (276 bytes) Flöde i Ronneby

Alsterån

pil.gif (276 bytes) Flöde i Hornsö

Emån

pil.gif (276 bytes) Flöde i Högsby