Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,16
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 316
Björnhån, Ljungan *) 28
Börtnan, Ljungan 22
Nästelsjön, Ljungan 38
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 9
Ronneby, Ronnebyån 8
Hornsö, Alsterån 1
Högsby, Emån 4

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2022-06-28 07:30