Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,09
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 262
Björnhån, Ljungan *) 21
Börtnan, Ljungan 11
Nästelsjön, Ljungan 25
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 39
Emsfors, Helgeå 16
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 1
Högsby, Emån 7

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2020-07-06 18:30