Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,16
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 77
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 5
Nästelsjön, Ljungan 8
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 98
Emsfors, Helgeå 49
Granö, Mörrumsån 21
Ronneby, Ronnebyån 14
Hornsö, Alsterån 11
Högsby, Emån 26

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2019-12-10 04:29