Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,12
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 110
Björnhån, Ljungan *) 45
Börtnan, Ljungan 17
Nästelsjön, Ljungan 16
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 12
Emsfors, Helgeå 14
Granö, Mörrumsån 10
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 4
Högsby, Emån 6

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2023-06-01 13:45