Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta m.ö.h.
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,02
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 302
Björnhån, Ljungan *) 11
Börtnan, Ljungan 39
Nästelsjön, Ljungan 34
 
Aktuella ytor i Bergslagen
Vattendrag Yta m.ö.h.
Barken, Kolbäcksån 100,08
 
Aktuella flöden i Bergslagen
Vattendrag Flöde m3/s
Semla, Kolbäcksån 36
Västanfors, Kolbäcksån 33
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 88
Emsfors, Helgeå 73
Granö, Mörrumsån 68
Ronneby, Ronnebyån 26
Hornsö, Alsterån 26
Högsby, Emån 67

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2024-02-25 18:45