Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,00
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 199
Björnhån, Ljungan *) 18
Börtnan, Ljungan 25
Nästelsjön, Ljungan 58
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 37
Emsfors, Helgeå 18
Granö, Mörrumsån 12
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 8

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2020-10-28 05:45