Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,10
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 74
Björnhån, Ljungan *) 11
Börtnan, Ljungan 4
Nästelsjön, Ljungan 15
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 18
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 6
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 5

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2019-08-17 12:44