Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,22
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 305
Björnhån, Ljungan *) 0
Börtnan, Ljungan 58
Nästelsjön, Ljungan 59
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 12
Emsfors, Helgeå 15
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 14
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 4

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2022-09-29 19:00