Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,89
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 336
Björnhån, Ljungan *) 14
Börtnan, Ljungan 57
Nästelsjön, Ljungan 73
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 58
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 3
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 6
Högsby, Emån 10

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2018-12-12 19:45