Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta m.ö.h.
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,05
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 377
Björnhån, Ljungan *) 29
Börtnan, Ljungan 70
Nästelsjön, Ljungan 62
 
Aktuella ytor i Bergslagen
Vattendrag Yta m.ö.h.
Barken, Kolbäcksån 100,32
 
Aktuella flöden i Bergslagen
Vattendrag Flöde m3/s
Semla, Kolbäcksån 21
Västanfors, Kolbäcksån 26
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 30
Emsfors, Helgeå 17
Granö, Mörrumsån 12
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 9

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2023-10-03 05:30