Vattenytor och flöden

Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,66
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 261
Björnhån, Ljungan *) 8
Börtnan, Ljungan 54
Nästelsjön, Ljungan 53
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 7
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 3
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 3

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2018-08-21 20:15