Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,08
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 219
Björnhån, Ljungan *) 8
Börtnan, Ljungan 20
Nästelsjön, Ljungan 47
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 42
Emsfors, Helgeå 30
Granö, Mörrumsån 25
Ronneby, Ronnebyån 7
Hornsö, Alsterån 9
Högsby, Emån 23

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2021-04-23 06:30