Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,03
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 84
Björnhån, Ljungan *) 4
Börtnan, Ljungan 47
Nästelsjön, Ljungan 34
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 35
Emsfors, Helgeå 22
Granö, Mörrumsån 26
Ronneby, Ronnebyån 8
Hornsö, Alsterån 9
Högsby, Emån 17

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2019-04-23 20:00