Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,08
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 152
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 59
Nästelsjön, Ljungan 71
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 51
Emsfors, Helgeå 38
Granö, Mörrumsån 44
Ronneby, Ronnebyån 13
Hornsö, Alsterån 20
Högsby, Emån 34

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2022-01-19 20:15