Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,88
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 315
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 51
Nästelsjön, Ljungan 40
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 60
Emsfors, Helgeå 42
Granö, Mörrumsån 55
Ronneby, Ronnebyån 10
Hornsö, Alsterån 16
Högsby, Emån 38

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2020-04-07 14:30