Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,03
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 276
Björnhån, Ljungan *) 22
Börtnan, Ljungan 17
Nästelsjön, Ljungan 53
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 46
Emsfors, Helgeå 37
Granö, Mörrumsån 20
Ronneby, Ronnebyån 10
Hornsö, Alsterån 8
Högsby, Emån 20

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2021-10-27 11:15