Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,03
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 318
Björnhån, Ljungan *) 7
Börtnan, Ljungan 53
Nästelsjön, Ljungan 54
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 11
Emsfors, Helgeå 12
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 1
Högsby, Emån 7

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2019-07-19 14:15