Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,00
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 312
Björnhån, Ljungan *) 16
Börtnan, Ljungan 59
Nästelsjön, Ljungan 71
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 51
Emsfors, Helgeå 37
Granö, Mörrumsån 41
Ronneby, Ronnebyån 19
Hornsö, Alsterån 24
Högsby, Emån 40

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2021-12-07 00:15