Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,87
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 319
Björnhån, Ljungan *) 8
Börtnan, Ljungan 43
Nästelsjön, Ljungan 27
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 36
Emsfors, Helgeå 38
Granö, Mörrumsån 41
Ronneby, Ronnebyån 13
Hornsö, Alsterån 14
Högsby, Emån 35

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2018-03-21 03:32