Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,08
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 309
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 59
Nästelsjön, Ljungan 68
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 65
Emsfors, Helgeå 62
Granö, Mörrumsån 73
Ronneby, Ronnebyån 20
Hornsö, Alsterån 29
Högsby, Emån 63

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2018-01-17 16:00