Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,17
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 316
Björnhån, Ljungan *) 0
Börtnan, Ljungan 57
Nästelsjön, Ljungan 66
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 60
Emsfors, Helgeå 64
Granö, Mörrumsån 53
Ronneby, Ronnebyån 18
Hornsö, Alsterån 18
Högsby, Emån 56

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2017-12-18 22:45