Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,13
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 155
Björnhån, Ljungan *) 10
Börtnan, Ljungan 7
Nästelsjön, Ljungan 28
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 80
Emsfors, Helgeå 41
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 12
Hornsö, Alsterån 20
Högsby, Emån 41

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2019-02-23 03:45