Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,14
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 313
Björnhån, Ljungan *) 18
Börtnan, Ljungan 57
Nästelsjön, Ljungan 50
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 11
Emsfors, Helgeå 1
Granö, Mörrumsån 9
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 1
Högsby, Emån 8

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2022-11-26 23:00