Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,99
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 328
Björnhån, Ljungan *) 8
Börtnan, Ljungan 4
Nästelsjön, Ljungan 3
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 99
Emsfors, Helgeå 52
Granö, Mörrumsån 45
Ronneby, Ronnebyån 18
Hornsö, Alsterån 24
Högsby, Emån 55

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2019-03-22 19:46