Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,09
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 307
Björnhån, Ljungan *) 11
Börtnan, Ljungan 9
Nästelsjön, Ljungan 38
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 58
Emsfors, Helgeå 34
Granö, Mörrumsån 27
Ronneby, Ronnebyån 8
Hornsö, Alsterån 13
Högsby, Emån 37

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2021-02-27 10:00