Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,8
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 265
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 10
Nästelsjön, Ljungan 14
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 3
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 4

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2018-09-18 23:14