Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,71
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 307
Björnhån, Ljungan *) 14
Börtnan, Ljungan 56
Nästelsjön, Ljungan 62
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 63
Emsfors, Helgeå 57
Granö, Mörrumsån 28
Ronneby, Ronnebyån 11
Hornsö, Alsterån 11
Högsby, Emån 34

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2017-11-20 21:45