Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,01
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 293
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 53
Nästelsjön, Ljungan 39
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 111
Emsfors, Helgeå 51
Granö, Mörrumsån 49
Ronneby, Ronnebyån 12
Hornsö, Alsterån 15
Högsby, Emån 33

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2020-01-22 07:14