Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,07
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 285
Björnhån, Ljungan *) 10
Börtnan, Ljungan 29
Nästelsjön, Ljungan 15
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 9
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 4

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2022-08-13 10:45