Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,12
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 225
Björnhån, Ljungan *) 9
Börtnan, Ljungan 53
Nästelsjön, Ljungan 58
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 25
Emsfors, Helgeå 18
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 7
Hornsö, Alsterån 2
Högsby, Emån 6

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2021-07-30 21:15