Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,15
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 319
Björnhån, Ljungan *) 9
Börtnan, Ljungan 58
Nästelsjön, Ljungan 57
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 38
Emsfors, Helgeå 51
Granö, Mörrumsån 65
Ronneby, Ronnebyån 18
Hornsö, Alsterån 25
Högsby, Emån 50

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2018-02-18 06:00