Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,09
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 310
Björnhån, Ljungan *) 19
Börtnan, Ljungan 15
Nästelsjön, Ljungan 19
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 27
Granö, Mörrumsån 12
Ronneby, Ronnebyån 6
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 11

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2017-09-20 07:15