Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,99
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 326
Björnhån, Ljungan *) 28
Börtnan, Ljungan 124
Nästelsjön, Ljungan 145
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 69
Emsfors, Helgeå 21
Granö, Mörrumsån 18
Ronneby, Ronnebyån 7
Hornsö, Alsterån 7
Högsby, Emån 21

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2021-05-17 14:30