Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta m.ö.h.
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,05
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 204
Björnhån, Ljungan *) 35
Börtnan, Ljungan 48
Nästelsjön, Ljungan 84
 
Aktuella ytor i Bergslagen
Vattendrag Yta m.ö.h.
Barken, Kolbäcksån 100,33
 
Aktuella flöden i Bergslagen
Vattendrag Flöde m3/s
Semla, Kolbäcksån 38
Västanfors, Kolbäcksån 43
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 53
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 3
Högsby, Emån 16

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2024-07-21 11:45