Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,13
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 315
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 6
Nästelsjön, Ljungan 15
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 56
Emsfors, Helgeå 39
Granö, Mörrumsån 46
Ronneby, Ronnebyån 23
Hornsö, Alsterån 27
Högsby, Emån 42

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2023-02-07 08:45