Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,12
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 85
Björnhån, Ljungan *) 11
Börtnan, Ljungan 4
Nästelsjön, Ljungan 19
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 12
Emsfors, Helgeå 15
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 1
Högsby, Emån 6

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2018-06-25 02:01