Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,09
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 318
Björnhån, Ljungan *) 20
Börtnan, Ljungan 55
Nästelsjön, Ljungan 60
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 55
Emsfors, Helgeå 27
Granö, Mörrumsån 15
Ronneby, Ronnebyån 4
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 10

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2020-12-02 22:15