Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,00
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 151
Björnhån, Ljungan *) 15
Börtnan, Ljungan 9
Nästelsjön, Ljungan 13
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 27
Emsfors, Helgeå 15
Granö, Mörrumsån 12
Ronneby, Ronnebyån 5
Hornsö, Alsterån 3
Högsby, Emån 11

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2021-09-26 02:00