Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,11
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 333
Björnhån, Ljungan *) 0
Börtnan, Ljungan 18
Nästelsjön, Ljungan 11
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 34
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 9
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 4

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2019-09-18 11:14