Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,14
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 251
Björnhån, Ljungan *) 29
Börtnan, Ljungan 64
Nästelsjön, Ljungan 60
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 19
Emsfors, Helgeå 20
Granö, Mörrumsån 16
Ronneby, Ronnebyån 6
Hornsö, Alsterån 6
Högsby, Emån 14

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2022-05-18 08:00