Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,12
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 322
Björnhån, Ljungan *) 16
Börtnan, Ljungan 36
Nästelsjön, Ljungan 45
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 8
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 10
Ronneby, Ronnebyån 6
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 6

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2020-08-11 08:15