Värden från kraftverk

Ytor och flöden

pil.gif (276 bytes)  Senaste uppmätta värden

pil.gif (276 bytes)  Historiska värden, norra Sverige
pil.gif (276 bytes)  Historiska värden, södra Sverige

pil.gif (276 bytes)  Planerat flöde i Ätrafors kraftverk, Ätran